សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិចូលរួមការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៦០ សជណ.អរហ ចុះថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការបន្តទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិចូលរួមការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។
-បេក្ខជនអាចទាញយក (Download) ទម្រង់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈ Telegram Channel៖ https://t.me/joinchat/XNScawRKZsA1ODll
-សូមចូលទៅកាន់តំណ Link៖ https://forms.gle/e4ovaFKk8JrUDfRY6 ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ និង upload ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធ Online

Share This