H.I.S Cambodia Travel

H.I.S Cambodia Travel ជាក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ទេសចរណ៍ជប៉ុនដែលមានបទពិសោធន៍យូឆ្នាំ និងល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបម្រើសេវាកម្មលក់សំបុត្រយន្តហោះ សំបុត្ររថយន្តក្រុង ប័ន្រធានារ៉ាប់រងនៅក្រៅប្រទេស សំបុត្ររថភ្លើង ស៊ីមកាតជប៉ុន កក់សណ្ឋាគារ កក់ភោជណីដ្ឋាន និងមានលក់កញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗផងដែលនៅលើសកលលោក។ 
ព័ត៏មានលម្អិត៖
- Tel: 023 989 100
- Email: pnh-sales2@his-world.com
- Website: www.his.com.kh

Share This